Tull-Bom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Nils Pop­pes tred­je ko­me­di kring den ex­tre­me fi­gu­ren Fa­bi­an Bom. När hand­ling­en går till sjöss tap­par ­fil­men i tem­po och in­spi­ra­tion. Den av­slu­tan­de jak­ten på Grö­na Lund är ba­ra an­strängd. ( 1951)

TIS­DAG, SVT1, 14.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.