Kloc­kor­na i Gam­la stan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Förs­ta svens­ka färg­fil­men. Ef­ter re­stau­re­ring­en på 80-ta­let lär dock färgska­lan va­ra be­tyd­ligt na­tur­li­ga­re än vid pre­miä­ren. Ed­vard Pers­son- film där han in­te do­mi­ne­rar rik­tigt li­ka myc­ket som an­nars. ( 1946) MÅN­DAG, SVT1, 14.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.