Toot­sie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Dus­tin Hoff­man (bil­den) är en de­spe­rat ar­bets­lös skå­dis som klär ut sig till kvin­na och får stor fram­gång i en så­pa, men av­slö­jar in­te sitt dub­bel­spel för flick­vän­nen. Ro­ligt, in­veck­lat, smart och yp­per­ligt spe­lat av hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren. ( 1982)

LÖR­DAG, TV8, 23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.