Sa­gan om ­ko­nung­ens ­åter­komst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Pe­ter Jack­son kny­ter ihop Tol­ki­en- säc­ken – på ett sätt som gav 11 Oscars. Kam­pen om hu­vud­sta­den Minas Ti­rith mel­lan 200 000 or­cher och kung The­o­dens 6 000 ryt­ta­re klår till och med upp­gö­rel­sen vid Helms

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.