Natt på mu­se­et

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

KO­ME­DI Ben Stil­ler sat­sar på fa­mil­je­film. Är fak­tiskt otro­ligt ro­ligt. Hu­mor i natt­svar­ta mu­se­et. Bar­nen i publi­ken skrat­tar hy­ste­riskt åt sam­ma sa­ker som de vux­na. ( Night at the mu­se­um, 2006)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.