Natt på mu­se­et 2

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

ÄVEN­TYR Fö­re det­ta natt­vak­ten Ben Stil­ler är nu­me­ra upp­fin­na­re. Al­la drar i ho­nom, men han är olyck­lig. Han sö­ker sig till mu­se­et. Bätt­re di­a­log, fler kän­di­sar, snyg­ga­re foto än i et­tan. ( Night at the mu­se­um 2, 2009)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.