Oce­an’s thir­teen

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

THRILLERKOMEDI Al Pa­ci­no kom­mer till Las Ve­gas, klam­par in på kom­pis­gäng­ets do­mä­ner och lu­rar näs­tan li­vet ur gam­le El­li­ott Gould. Ste­ven So­der­bergh hål­ler ihop det he­la även om histo­ri­en knap­past tål de­talj­gransk­ning. ( 2007)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.