Mat på Ös­ter­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Svensk mat­lag­ning är äm­net när svensk-ame­ri­ka­ner­na i ”Allt för Sve­ri­ge” ­be­sö­ker en 1600-tals­gård på skåns­ka Ös­ter­len. Me­dan det putt­rar i gry­tor­na får de hö­ra om en mörk del av svensk histo­ria. Vid Ale ste­nar kol­lar pro­gram­le­da­ren An­ders Lundin se­na­re vad de minns och den tred­je del­ta­ga­ren åker ut. SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.