Pops öpp­nar Vin­ter­stu­di­on

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - LÖRDAG, SVT1, 10.00 SÖN­DAG, SVT1, 11.00

SPORT ” Vin­ter­stu­di­on” öpp­nar och se­dan sit­ter André Pops där lör­da­gar och sön­da­gar tills det vå­ras. Det blir myc­ket ski­dor, ut­för och på läng­den, och dess­utom har SVT i år åter rät­tig­he­ter till skid­skyt­te, bå­de världs­cup och VM.

Om en vec­ka star­tar in­ter­na­tio­nel­la skid- sä­song­en och Nor­ge, värl­dens bäs­ta skid­na­tion, är ifrå­ga­satt och stor­stjär­nan The­re­se Jo­haug är av­stängd i vän­tan på dom för dop­ning. Så det finns att pra­ta om i ” Vin­ter­stu­di­on” för pro­gram­le­da­re Pops, ex­per­ter och gäs­ter.

Men först Bruks­val­lar­na, klas­sisk skid- täv­ling, där svens­ka stjärnor ska vi­sa for­men. Där finns ock­så äm­nen för ” Vin­ter­stu­di­on”. Som att stjär­nan Char­lot­te Kal­la nu­me­ra trä­nar på egen hand, ut­an­för lands­la­get. Och hur mår Calle Halfvars­son och Mar­kus Hell­ner, som of­ta var sju­ka för­ra vin­tern?

Lördag kör her­rar­na 15 kilo­me­ter klas­sisk stil kloc­kan 11.00 och da­mer­na 10 kilo­me­ter 12.40. Sön­dag är det sprint klas­sisk stil för da­mer och her­rar. Kom­men­ta­to­rer är två ve­te­ra­ner: Jacob Hård och An­ders Blomquist.

Fo­to: SVT

And­re Pops öpp­nar ”Vin­ter­stu­di­on” för sä­song­en med di­rekt­sänd­ning från Bruks­val­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.