Ro­sen­feldt och Jes­si­ca

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Hans Ro­sen­feldt, man­nen som skri­vit världs­suc­cén ”Bron”, med­ver­kar i ”Doobidoo” till­sam­mans med sång­ers­kan Jes­si­ca An­ders­son, som bru­kar va­ra enormt duk­tig i mu­si­ka­lis­ka tv-le­kar. De mö­ter sång­ers­kan och körle­da­ren Ca­ro­li­ne av Ugglas och Martin Ro­lin­ski, ti­di­ga­re sång­a­re i fram­gångs­ri­ka pop­grup­pen BWO. Las­se Kronér le­der säsongens sista ”Doobidoo”.

FREDAG, SVT1, 20.00

Hans Ro­sen­feldt och Jes­si­ca An­ders­son i ”Doobidoo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.