Be­sök i Dan­mark

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE ”Allt för Sve­ri­ge” ut­spe­lar sig den­na vec­ka i – Dan­mark. Svensk-ame­ri­ka­ner­na får åka över Öresund och lä­ra sig hur stor skill­nad det kan va­ra mel­lan två folk som har så myc­ket ge­men­samt. Till sist har pro­gram­le­da­ren An­ders Lun­din en täv­ling, där för­lo­ra­ren får åka hem.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.