An­nas sjät­te år

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GALA För sjät­te gång­en le­der An­na Brolin ”Fot­bolls­ga­lan”, den di­rekt­sän­da fot­bolls­fes­ten, med kän­da ar­tis­ter, li­te hu­mor och no­stal­gis­ka in­slag. Vid sin si­da har hon ko­mi­kern An­ders Jans­son. Dess­utom får Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, Kim Källström och Andre­as Isaksson ett he­ders­pris för si­na in­sat­ser för svensk fotboll. Al­la tre slu­ta­de i lands­la­get ef­ter EM i år. Al­la tre är ock­så no­mi­ne­ra­de i var sin klass.

MÅNDAG, TV4, 20.00

Fo­to: OL­LE SPOR­RONG

An­na Brolin le­der ”Fot­bolls­ga­lan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.