Li­sa Ek­dahl be­stäm­mer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Li­sa Ek­dahl, 45, slog ige­nom 1994 med lå­ten ” Vem vet”, och har hål­lit en låg pro­fil trots fram­gång­ar­na. ”Hon är ett så­dant fan­tas­tiskt vä­sen. Att bli för­äls­kad i per­so­nen Li­sa Ek­dahl och hen­nes au­ra är in­te så svårt”, sa ”Så myc­ket bätt­re”-kol­le­gan Tom­my Nils­son ef­ter hen­nes tolk­ning av Fred­die Wad­lings ”Det är in­te nog”. Nu är det Li­sas tur att få hö­ra si­na lå­tar i nya ver­sio­ner.

LÖRDAG, TV4, 20.00

Fo­to: TV4

Li­sa Ek­dahl är vec­kans värd i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.