Djup­fryst mat

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA Hem­ma­fru­ar och nya bu­ti­ker med själv­be­tjä­ning, je­ans och rock­mu­sik, de­batt om kärn­va­pen. I ”Histo­rieä­tar­na” be­sö­ker Lot­ta Lund­gren och Erik Haag ti­den ef­ter and­ra världs­kri­get, 1945-59, då den mo­der­na ma­ten var djup­fryst.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.