Kär­lek, sol­sken och sång

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Väst­kust­ko­me­di som knappt häng­er ihop, men kan ses som en un­der­hål­lan­de tids­spe­gel. Nya fö­re­te­el­sen bi­ki­nin fö­re­vi­sas fli­tigt. I cent­rum två fo­to­gra­fer – Åke Sö­der­blom, Bengt Lo­gardt. (1948)

TISDAG, SVT1, 13.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.