Åda­len 31

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Bo Wi­der­bergs käns­li­ga skild­ring av män­ni­skor­na i och kring det de­mon­stra­tions­tåg som svens­ka mi­li­tä­rer sköt skarpt mot. Om sam­häl­lets orätt­vi­sor och män­ni­skors strä­van ef­ter ett gott liv. (1969)

MÅNDAG, SVT1, 13.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.