Metro­pia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ANI­ME­RAT I en nä­ra fram­tid är Eu­ro­pas t-ba­nor sam­man­bygg­da till ett nät. Ro­ger från Fars­ta blir en blek prick i en grå värld, de­talj­stu­de­rad av det in­ter­na­tio­nel­la ka­pi­ta­lets allse­en­de sto­re­brö­der.

Ta­rek Sa­leh har till­sam­mans med form­gi­va­ren Mar-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.