Von Tri­er rör till tå­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Stel­lan Skars­gård är ol­je­bor­ran­de ma­ken Jan, i vind­pi­nat Skott­land på 70-­ta­let där dö­man­det om synd och skam tycks obe­vek­ligt ge­nom sek­ler­na.

Det ex­tremt kon­se­kven­ta bru­ket av rör­lig hand­ka­me­ra ska­par en säll­sam at­mo­sfär, som gjor­de fler än en bio­be­sö­ka­re sjö­sjuk. (1996)

FREDAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.