Hit­ch­cock

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Al­fred Hit­ch­cock be­stäm­mer sig för ”Psycho”. Ska film­bo­la­get verk­li­gen kun­na släp­pa fram en så gräs­lig histo­ria ut­an att för­lo­ra sin he­der? Ant­ho­ny Hopkins (bil­den) har bå­de rös­ten och håll­ning­en, men lyc­kas in­te hit­ta an­sik­tet som skul­le gö­ra ho­nom till Hit­ch. (2012)

MÅNDAG, TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.