Bre­a­king the wa­ves

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA En käns­lo­stark Lars von Tri­er- histo­ria som kan rö­ra den mest hård­hjär­ta­de till tå­rar.

Då okän­da Emily Wat­son slog värl­den med häp­nad med sin skydds­lö­sa tolk­ning av en kvin­na med en na­iv tro på fräls­ning ge­nom sex­u­a­li­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.