Su­per­man re­turns

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

ÄVEN­TYR Stor­ar­tad åter­komst. Mo­dern tek­nik ger även­ty­ren bild­mäs­sig skär­pa. Bran­don Routh har bå­de Christop­her Re­e­ves ut­trycks­lös­het och ett mänsk­ligt an­sik­te. Han räd­dar bå­de värl­den och Lo­is La­ne. (2006)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.