God­zil­la

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

AC­TION Un­der­hål­lan­de – men spre­tig – hyll­ning till al­la monster­fil­mer. Det är som att re­gis­sö­ren in­te kun­nat be­stäm­ma sig för om han vill gö­ra en ci­vi­li­sa­tions­kri­tisk film el­ler en monster­rul­le med glim­ten i ögat. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.