Plu­to­nen

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

DRAMA Oli­ver Sto­ne kan, till skill­nad från and­ra som skild­rat kri­get, byg­ga på eg­na upp­le­vel­ser. Han må­lar upp ett ka­os där den en­skil­da plu­to­nen fick käm­pa för sin egen över­lev­nad. (Pla­toon, 1986)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.