Sto­ra boken om så­ser

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Tänk att kun­na bju­da på lyx­ig be­ar­nai­se, klas­sisk hol­lan­dai­se, läc­ker bbq-sås el­ler him­melskt god tryf­fel­ma­jo. I den här boken får du re­cept på vå­ra mest äls­ka­de sås­klas­si­ker, lik­som nya fa­vo­ri­ter från värl­dens al­la hörn. Sö­ta des­sert­så­ser blir en ljuv­lig av­slut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.