Tina la­gar mat i fjällen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING ”Jag äls­kar fjällen”, sä­ger koc­ken Tina Nord­ström som har pre­miär på tred­je om­gång­en av ” Tina i fjällen” – se­ri­en där hon var­je vec­ka får be­sök av en känd svensk i en stu­ga i Jämt­land. De la­gar mat, de ut­ma­nar varand­ra i nå­gon täv­ling och de har trev­ligt i stu­gan.

Förs­ta av­snit­tet bör­jar med att Tina Nord­ström be­sö­ker Un­derå­kers char­ku­te­ri för att hand­la rå­va­ror och där får hon även gö­ra sitt eget smör. Hjälp­re­dan Val­ko skic­kas i väg för att mö­ta pre­miär­gäs­ten, som är ar­tis­ten Mar­tin Sten­marck och de bör- jar ome­del­bart skri­va en låt ihop.

Tina tar med Mar­tin på en tur i fjäll­värl­den, in­te på skidor ut­an på cy­kel, vil­ket är job­bi­ga­re än nå­gon av dem anat. Dess­utom la­gar hon fisk­pud­ding till Mar­tin, trots att det­ta är den en­da maträtt han ald­rig tyckt om. Ef­ter fisk­pud­ding­en fram­för Mar­tin lå­ten som han gjort till­sam­mans med Val­ko.

Kom­man­de vec­kor får Tina be­sök av för­re cen­ter­le­da­ren Maud Olofs­son, spel­man­nen Kal­le Moraeus och skå­de­spe­la­ren Nour El-Re­fai.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Tina Nord­ström tar emot nya gäs­ter i den jämt­länds­ka fjällstu­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.