Öga mot öga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DEBATT Två år har gått se­dan re­ge­rings­skif­tet. I ”Halv­tid – par­ti­le­dar­du­el­ler” möts par­ti­le­dar­na två och två, öga mot öga un­der två tors­da­gar. Var­je vec­ka två du­el­ler och tre äm­nen med kom­men­ta­rer ef­teråt i TV4 play. Jenny Ströms­tedt är pro­gram­le­da­re med po­li­tis­ke re­por­tern Ann Ti­berg vid sin si­da. Vem som mö­ter vem med­de­las någ­ra da­gar fö­re sänd­ning.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.