Dan­nys dag på Got­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Dan­ny Sau­ce­do, 30, är hu­vud­per­son i vec­kans ”Så myc­ket bätt­re”. Han har med­ver­kat i ”Me­lo­di­festi­va­len” som medlem i grup­pen EMD, som so­lo­ar­tist och som pro­gram­le­da­re. I höst har han pre­miär på sin krogshow på Ham­bur­ger Börs i Stock­holm. Nu ska Tommy Nilsson, Mag­nus Carl­son, Litt­le Jin­der, Li­sa Ek­dahl och Jill John­son gö­ra si­na ver­sio­ner av Dan­nys lå­tar. LÖR­DAG, TV4, 20.00

Dan­ny Sau­ce­dos dag på Got­land i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.