Hasse hos Kal­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING He­la fre­dags­kväl­len äg­nas åt Sve­ri­ges te­le­vi­sions sto­ra fö­dels­dags­ka­las. Det är näm­li­gen 60 år se­dan Sve­ri­ge fick tv och re­dan har vec­kan va­rit fylld av till­ba­kablic­kan­de pro­gram om suc­cé­er som fängs­lat och fi­as­kon som ska­kat svens­ka fol­ket.

Men nu är det fest, nu fi­ras 60-års­ju­bi­le­um och ”SVT 60 år”, som ska för­sö­ka ge en bild av av sex de­cen­ni­ers tv, leds av Niklas Käll­ner och Kat­tis Ahl­ström.

Det blir gam­la klipp ur bå­de le­gen­da­ris­ka och bort­glöm­da pro­gram, det blir min­nen och i stu­di­on ut­lo­vas ett 50-tal kän­da an­sik­ten, tv-pro­fi­ler som en gång med­ver­kat i oli­ka pro­gram i SVT.

I den ska­ran åter­finns Ka­rin Falck, Claes Elfs­berg, Åke Ort- mark, Ha­rald Treu­ti­ger, Ing­var Olds­berg, Ar­ne He­ger­fors, Bos­se Par­ne­vik och Staf­fan Wes­ter­berg. Där finns ock­så Mar­tin Ti­mell, Cis­si Elwin, Hen­rik Schyf­fert, Pet­ra Mede, Wil­li­am Spetz och kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke, som var tv-kän­dis som myc­ket ung.

FRE­DAG, SVT1, 20.00 UNDERHÅLLNING Hasse An­ders­son, sång­a­re och låt­skri­va­re, fick ny fart på kar­riä­ren ef­ter fram­gång­en i Me­lo­di­festi­va­len med ”Guld och grö­na sko­gar”. Nu be­sö­ker han Kal­le Moraeus i mu­siktäl­tet vid Or­sa­sjön och med­ver­kar i ”Moraeus med me­ra”, där han får de­la scen med bland and­ra sång­ers­kan Shir­ley Clamp.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Ar­ne He­ger­fors. Cis­si Elwin. Pet­ra Mede. Bos­se Par­ne­vik. Niklas Käll­ner och Kat­tis Ahl­ström le­der ju­bi­le­umssho­wen ”SVT 60 år”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.