Holknekt ta­lar ut

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU Per Holknekt har haft fram­gång som mo­de­de­sig­ner och fö­re­ta­ga­re, men det är in­te vad han är mest känd för. I stäl­let har hans pri­vat­liv bli­vit myc­ket om­skri­vet. Holknekt har ge­nom­gått livs­kri­ser, han har för­lo­rat allt, byggt upp sitt liv igen, ta­lat öp­pet om sitt miss­bruk och va­rit gift med sång­ers­kor­na Victo­ria Tol­stoy och Le­na Philips­son. I ”Min san­ning” be­rät­tar han för An­na He­den­mo.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Per Holknekt in­ter­vju­as av An­na He­den­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.