Vi­kinga­liv med E-Ty­pe

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE I ”Allt för Sve­ri­ge” är te­mat den­na vec­ka vi­king­ar. Svensk-ame­ri­ka­ner­na blir häm­ta­de av pop­vi­king­en E-Ty­pe, som tar dem till Bir­ka, där de del­tar i ri­ter och ba­dar i som­mar­kväl­len. De får lä­ra sig hur vi­king­ar­na bod­de och hur de trä­na­des till kri­ga­re. Som van­ligt slu­tar det med pro­gram­le­da­ren An­ders Lundins ut­slags­täv­ling, där för­lo­ra­ren mås­te läm­na se­ri­en.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

An­ders Lun­din lå­ter del­ta­gar­na le­va vi­kinga­liv i ”Allt för Sve­ri­ge”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.