Vem äg­de hu­set?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HISTO­RIA ”Det sit­ter i väg­gar­na”, se­ri­en där histo­ri­kern Christop­her O’Re­gan be­rät­tar om gam­la hus, har bli­vit en tit­tar­suc­cé. Den­na gång be­sö­ker han går­den Grön­vi­ken i Jämt­land, där nya äga­re job­bat de se­nas­te som­rar­na för att räd­da det fall­fär­di­ga hu­set. Christop­her O’Re­gan kart­läg­ger hu­sets histo­ria och be­rät­tar om ti­di­ga­re äga­re.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.