Bröl­lo­pet är star­ten på en do­me­dags­sa­ga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

star­ten sät­ter to­nen för fest­lig­he­ter­na, som av­slu­tas i ka­os, fram­för­allt där­för att bru­den fal­ler allt dju­pa­re in i de­pres­sion.

Stjärnspäc­ka­de ”Me­lan­cho­lia” är en enormt vac­ker film, och be­tyd­ligt mind­re kon­tro­ver­si­ell än sin tvångs­mäs­sigt pro­vo­ka­ti­ve re­gis­sör, Lars von Tri­ers. (2011)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.