Har­ry Pot­ter och de vi­ses sten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVENTYR På sin el­va­års­dag får för­äld­ra­lö­se Har­ry ve­ta att han ska bör­ja i troll­karls­sko­la. Grund­läg­gan­de in­för en se­rie med re­jä­la re­sur­ser. Den vux­na publi­ken kan avnju­ta en rad av de störs­ta brit­tis­ka skå­de­spe­lar­na – in­te minst Ri­chard Har­ris som sko­lans ka­ris­ma­tis­ke rek­tor. (Har­ry Pot­ter and the sor­ce­rer’s sto­ne, 2001) LÖR­DAG, KANAL5, 16.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.