Hob­bit: Smaugs öde­mark

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVENTYR Här dy­ker Be­orn ( Mikael Pers­brandt) upp och räd­dar da­gen. Smaug är ett in­tel­li­gent och vac­kert vidun­der långt bortom Kat­la. Fan­ta­si blir in­te verk­li­ga­re än så här. (Hob­bit: The De­so­la­tion of Smaug, 2013)

LÖR­DAG, SJU­AN, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.