Me­lan­cho­lia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA En lå­gin­ten­siv, vi­su­ellt spek­ta­ku­lär do­me­dags­sa­ga, sub­tilt hu­mo­ris­tisk och med natt­svart syn på så­väl li­vet som dö­den.

Det hand­lar om två syst­rar, varav en ( Kirsten Dunst) pre­cis har gift sig med Alex­an­der Skars­gård. Den miss­lyc­ka­de äk­ten­skap­li­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.