En le­gen­da­risk kväll

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Mar­tin Scor­se­se sam­la­de någ­ra av de bäs­ta film­fo­to­gra­fer som fanns att till­gå, för att por­trät­te­ra verk­ligt mu­si­ka­lis­ka proffs.

Till av­tack­ning­en kom en im­po­ne­ran­de rad av den ti­dens störs­ta, där­ibland Bob Dy­lan, Eric Clap­ton, Jo­ni Mit­chell, Van Mor­ri­son, Mud­dy Wa­ters, Rin­go Starr, Ron­nie Hawkins och Neil Young. (1978)

LÖR­DAG, SVT1, 0.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.