Pe­li­kan­fal­let

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Ju­ris­ten John Grisham har om­satt si­na er­fa­ren­he­ter i te­gel­stens­ro­ma­ner. Alan J Pa­ku­la var den ide­a­lis­ke re­gis­sö­ren – li­ka miss­tänk­sam mot makt­ap­pa­ra­ten, att dö­ma av en rad fil­mer se­dan 70-ta­let. (The pe­li­can bri­ef, 1993) ONS­DAG, SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.