Sin ci­ty: A da­me to kill for

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Näs­tan tio år ef­ter den förs­ta fil­men får vi yt­ter­li­ga­re en in­blick i Frank Mil­lers svart­vi­ta värld och för­tap­pa­de ka­rak­tä­rer. Den spar­sma­ka­de di­a­lo­gen är en en­da lång hyll­ning till klas­sisk film no­ir. (2014) FRE­DAG, TV4, 23.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.