Nya drabb­ning­ar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DEBATT ”Halv­tid – par­ti­le­dar­du­el­ler”, and­ra vec­kan, där par­ti­le­da­re drab­bar sam­man två och två. An­nie Lööf ställs mot Jim­mie Åkes­son, och Gustav Fri­do­lin mot Jan Björ­klund. Tre äm­nen, kom­men­ta­rer ef­teråt i TV4 play. Jen­ny Ströms­tedt är pro­gram­le­da­re med po­li­tis­ke re­por­tern Ann Ti­berg vid sin si­da.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.