Ben­ny spe­lar i Or­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Ett av Kal­le Mo­ra­eus jobb är som mu­si­kant i BAO, Ben­ny An­ders­sons or­kes­ter. Ett an­nat är som pro­gram­le­da­re för ”Mo­ra­eus med me­ra”, blan­dad mu­sikun­der­håll­ning från Or­sa. I årets sista av­snitt kan Kal­le kom­bi­ne­ra des­sa två jobb när Ben­ny An­ders­son be­sö­ker täl­tet vid Or­sa­sjön och har he­la or­kes­tern med sig, även He­len Sjö­holm och Tom­my Kör­berg.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Ben­ny An­ders­son och hans or­kes­ter kom­mer till Or­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.