20 år med Ti­mell

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­RED­NING I 20 år har Mar­tin Ti­mell snick­rat i tv. Det­ta fi­ras med ett ju­bi­le­ums­av­snitt med klipp ur ti­di­ga­re sä­song­er, där det dy­ker upp oli­ka per­so­ner som med­ver­kat. Mar­tin vi­sar ock­så ex­em­pel på in­red­ning­ens sti­lar och trender som nu­me­ra för­svun­nit. I ”Änt­li­gen hem­ma 20 år” vi­sar ock­så Ka­rin Man­ner­ståhl in­slag med al­la barn som va­rit med un­der åren. TIS­DAG, TV4, 20.00

Mar­tin Ti­mell fi­rar 20 år med ”Änt­li­gen hem­ma”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.