Mitt i Sve­ri­ge

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE Svensk-ame­ri­ka­ner­na åker till Stö­de i Me­del­pad. Män­nen mö­ter lo­ka­la ori­gi­na­let Håk­ki, kvin­nor­na föl­jer med Dan och Ire­ne i hus­bi­len. De be­sö­ker Fla­ta­kloc­kan, som är Sve­ri­ges geo­gra­fis­ka mitt­punkt. I ut­slags­täv­ling­en Tro­ja­bor­gen åker en ame­ri­kan ut och se­dan kan An­ders Lun­din ta med sig de fy­ra sista till näs­ta vec­kas fi­nal av ”Allt för Sve­ri­ge”.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.