Det mesta är mi­sär

Mi­rak­let i Vis­kan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Ett slags sti­lis­tiskt för­sök till en svensk ”Be­asts of the sout­hern wild” där den ame­ri­kans­ka sö­dern er­satts med ett mus­tigt och ned­gång­et Norr­land. Här finns na­tur­kraf­ter­na, disk­bänks­re­a­lis­men, Guds­tron och blu­egrass-käns­lan.

Rolf Lass­gårds Bjar­ne (bil­den) blir allt­mer an­svars­lös ef­ter att hust­run ska­dats i en olyc­ka. Det mesta är mi­sär, men li­te Roy An­ders­sons­ka gub­bar och återkommande re­pli­ker ty­der på att det ska va­ra un­der­fun­digt ro­ligt ock­så.

För­troll­ning­en in­fin­ner sig ald­rig, och i slutän­dan känns det över­dri­vet och på­klist­rat, även om det är trev­ligt att hö­ra and­ra di­a­lek­ter än stock­holms­ka. (2013)

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Fo­to: TRI ART FILM

Rolf Lass­gård som ”Bjar­ne”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.