De gla­da åren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Tre unga vack­ra syst­rar i en väl­bär­gad fa­milj un­der mel­lan­k­rigs­ti­den är ef­ter­trak­ta­de bland trak­tens ung­kar­lar. An­na­li­sa Ericson vill dock hell­re gö­ra sång­och skå­de­spe­lar­kar­riär. Ing­en klas­si­ker, men triv­sam un­der­håll­ning. In­spe­lad un­der ti­teln ”Evi­ga län­kar”. (1947)

MÅN­DAG, SVT1, 15.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.