Spe­gel spe­gel

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVENTYR Här är Snö­vit ( Lily Col­lins) de­fi­ni­tivt ing­et mä­hä och de sju dvär­gar­na bit­vis rik­tigt ela­ka. Men även om Tar­sem Singh för­sökt hot­ta upp brö­der­na Grimms gam­la sa­ga, med Ju­lia Ro­berts som elak drott­ning, sak­nar den schwung. Hyr i stäl­let Dis­neys ena­stå­en­de, var­ma och ro­li­ga ani­me­ra­de lång­film från 1937. (Mir­ror mir­ror, 2012)

FRE­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.