The dark knight ri­ses

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

AC­TION Mil­jar­dären Bru­ce Way­ne/Bat­man dep­par i sitt fort se­dan han mist sin Rachel. Ma­nu­set ver­kar i det närms­ta va­ra de­sig­nat för skå­de­spe­lar­na, och Christop­her No­lan nö­jer sig in­te för­rän spe­let är per­fekt. (2012)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.