JILL HYL­LAS P˚ GOT­LAND

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

UN­DER­HÅLL­NING Sista stjär­nan i ”Så myc­ket bätt­re” är ock­så den störs­ta. Country­sång-ers­kan Jill John­son har haft många hit­lå­tar, gjort suc­cé med sin krogshow och fått pris för ”Jills ve­ran­da”, tv-se­ri­en från Nashvil­le. På Got­land bör­jar hon sin dag med att bju­da på fru­kost. Se­dan ska Tom­my Nilsson, Mag­nus Carl­son, Litt­le Jin­der, Lisa Ekdahl och Dan­ny Sau­ce­do tol­ka hen­nes lå­tar. LÖR­DAG, TV4, 20.00

Jill John­sons dag på Got­land bör­jar med fru­kost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.