War machi­ne

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

FILM Net­flix

Brad Pitt spe­lar fyr­stjär­nig ge­ne­ral som själv ham­nar i skott­lin­jen i den­na sa­ti­ris­ka krigs­ko­me­di, re­gis­se­rad av Da­vid Michôd. Fil­men är in­spi­re­rad av Mi­chael Hasting bok ”The ope­ra­tors: the wild & ter­ri­fy­ing in­si­de sto­ry of Ame­ri­ca’s war in Af­gha­nis­tan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.