Fa­mil­jedra­ma går mot slu­tet

Bloodline

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

SE­RIE Net­flix

Fa­mil­jen Ray­burn är till­ba­ka. Och den­na gång mås­te de kon­fron­te­ra al­la de lögn­er de för­sökt döl­ja. Den tred­je sä­song­en av den hyl­la­de se­ri­en ”Bloodline ” blir näm­li­gen den sis­ta, en­ligt tid­ning­en Hol­ly­wood Re­por­ter.

Se­ri­en, om den för­mög­na fa­mil­jen som dri­ver ett li­tet ho­tell i se­mester­pa­ra­di­set Flo­ri­da Keys, bör­ja­de med att det svar­ta få­ret Dan­ny ( Ben Men­del­sohn, som Em­my­be­lö­na­des för sin roll) åter­vän­de hem. Han ham­nar snart på kol­li­sions­kurs med sin bror John ( Ky­le Chand­ler), tilli­ka or­tens she­riff. Den and­ra sä­song­en slu­ta­de dra­ma­tiskt då de­ras lil­le­bror Ke­vin ( Nor­bert Leo Butz) dö­da­de Mar­co Di­az, den po­lis som ut­red­de fa­mil­jen.

Ky­le Chand­ler som John Ray­burn i den tred­je sä­song­en av ”Bloodline”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.