Ca­su­al

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

SE­RIE HBO Nor­dic

Nyskil­da ton­års­mam­man Va­le­rie flyt­tar in hos sin stru­li­ge bror i hopp om att star­ta ett nytt liv för sig själv och sin dot­ter. Och kanske är li­te ka­os i var­da­gen ex­akt vad Va­le­rie be­hö­ver för att få till­ba­ka livs­gnis­tan. Hon fes­tar med 20-åring­ar, skaf­far nya vän­ner och re­gi­stre­rar sig på en dej­tings­sajt. I den tred­je sä­song­en av ko­me­di­se­ri­en har Va­le­rie be­slu­tat sig för att flyt­ta ut. Hur kom­mer den nya var­da­gen att te sig? Ska­pa­re av se­ri­en är Zan­der Leh­mann som även står bakom ”The shan­na­ra chro­nicles”. Den är pro­du­ce­rad av bland and­ra Ja­son Reit­man, känd för fil­mer­na ”Ju­no” och ”Up in the air”.

Se­rie med Mi­chae­la Watkins och Tommy Dewey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.